Open Daily 9-17 CET
SCHACKBLADET / 1951/57 no 1

SCHACKBLADET / 1951/57 no 1

Officiellt organ och medlemsblad för Sveriges Schackförbund. Från 1958 var Tidskrift för Schack (6345) åter i förbundets ägo. Medio 1934 hade TfS av ekonomiska skäl upphört att utkomma. I december 1934 återupptog Erik Lundin på egen risk utgivningen och TfS blev åter "officiellt", men utan ekonomisk risk för förbundet. Finansiering skedde genom pren. o annonsintäkter samt genom försäljning av schackmateriel. Schackförbundet hade beslutat idka handel med schack- materiel och kom då att konkurrera med sitt "eget" organ. Lundin reagerade med att säga upp avtalet. Artikel av E. L-n i TfS 7-8/1952 s 189. Kommentar i Schackbladet no 6/Sept 1952 - J. Westberg.
Price: $1.00
 
« Previous | Next »

Our Products

Your Cart

Shopping cart  Shopping cart
0 Product(s) in cart
Total $0.00
» Checkout

Contact Us

  • SE Consult
  • Box 48095
  • SE-41823 Goteborg
  • Sweden

Need Help?

Call +45 33 146291 9-17 CET
Instructions
Track Your Order